Ziylan’ da Kariyer ve Gelişim

Kariyer ve Gelişim

Şirketimizde kariyer yönetimine ilişkin çalışmalar, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ilişkin beklentileri ile organizasyonun ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Kariyer Yönetimi kapsamında çalışanlarımıza sadece dikey olarak değil, yatay olarak da farklı kariyer yolları sunmaktayız.

Tüm çalışanlarımızın kariyer gelişimini desteklemek amacıyla rotasyon, iş zenginleştirme, iş geliştirme ve şirket içi projeler gibi yöntemlerden yararlanarak, çalışanlarımızın farklı bilgi ve becerileri kazanmalarını ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini destekleriz.

Dikey Geçiş (Terfi)

Çalışanımızın bir üst pozisyona terfi edebilmesi için; mevcut pozisyonda beklenen performans düzeyinde başarılı olması, pozisyon için gerekli olan yetkinliklere, bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca şirkette en az bir performans dönemi geçirmiş olmalıdır.

Mağaza çalışanlarımız için "yöneticilerimizi kendi içimizden seçmek" hedefimiz doğrultusunda tüm kademeler için uygulanan "Kariyer Geliştirme Programımız" bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi tarafından belirlenmiş ve şirket ana hedefleri ile paralellik taşıyan kriterler çerçevesinde tüm çalışanlarımız bireysel gönüllülük esasıyla bu süreç için başvuruda bulunabilmektedir.

Başvurular sonrası bazı test ve mülakatlardan geçirilen adayların içinden seçilenler öncelikle teorik eğitim sürecine başlarlar. Bu eğitimler akabinde “saha ve prosedür stajları” başlamaktadır. Tüm stajları sonunda yapılan mesleki sınavdan da başarılı olan çalışanlarımızın mağaza yöneticisi pozisyonlarında atamaları yapılır.

Yatay Geçiş

Dikey olarak üst pozisyonlara yükselme fırsatı dışında; çalışanlarımıza, kariyerlerine yatay olarak farklı fonksiyon ve pozisyonlarda devam etmeleri ve bu yönde kendilerini geliştirmeleri konusunda da fırsatlar sunarız. Şirket içinde belirli pozisyonlarda İç İlan yayınlayarak şirket içi başvuruları değerlendiririz.

Eğitim

Eğitim planları, şirket hedefleri ve öncelikleriyle ilişkilendirilerek her yıl yeniden yapılandırılır. Belirlenmiş olan gelişim planları çerçevesinde iç ve dış kaynaklı olarak mesleki gelişim, kişisel gelişim ve kurumsal gelişim eğitim programları düzenlenir ve uygulanır.

Grubumuza yeni katılan çalışanlarımızın Ziylan Grup bünyesine daha kolay adapte olabilmeleri için oryantasyon programımız bulunmaktadır. Mağaza çalışanlarımız eğitim mağazalarında gerçekleştirilen süresi ve pozisyonlarına göre farklılık gösteren oryantasyon eğitiminden geçerler. Genel merkez çalışılanlarımızın oryantasyon programı ise kurumsal oryantasyon sunumu ve mağaza eğitiminden oluşmaktadır.

Grubumuzun “Ziylan Perakende Akademisi” adı altında bir eğitim akademisi bulunmakta olup Türkiye genelinde anlaşmalı üniversiteler aracılığıyla mağaza çalışanlarına "mağaza ve satış yönetimi" eğitimleri verilmektedir.